Peter van Rodeca in jury Daylight Award 2016

Onderstaand persbericht is onlangs verstuurd. Peter Lindeman van Rodeca, neemt zitting in de jury. Lees hierover nu meer!

Jury Daylight Award 2016 bekend

De jury van de Daylight Award 2016 is bekend. Deze editie van de Daylight Award brengt architectuur en bouwfysica in balans. Dit is terug te vinden in de criteria, maar ook in de bezetting van de jury.

Met professor Alexander Rosemann als jury-voorzitter krijgt de Daylight Award een primeur: na Mels Crouwel, Hans Ruijssenaars, Roland Schleurholts en Koen van Velsen is de jury-voorzitter ditmaal geen architect, maar een professor Building Lighting (TU/e). De jury wordt in balans gebracht door architect Jeroen van Schooten, die de winnaar van de Daylight Award 2014 – Team CS – vertegenwoordigt. Bouwfysicus Paul van Bergen (DGMR), leverancier Peter Lindeman (Rodeca), architect en auteur Kees van der Hoeven, en architect Sander Mirck maken de jury compleet.

Kernvraag van de jury: “Op welke manier is daglicht als discipline meegenomen in het ontwerp?”

Jury 2016

  • Alexander Rosemann – Professor Building Lighting TU/e – voorzitter jury
  • Jeroen van Schooten – Team V Architectuur – winnaar Daylight Award 2014
  • Paul van Bergen – DGMR – bouwfysicus en jurylid sinds 2008
  • Peter Lindeman – Rodeca Systems – translucente bouwmaterialen
  • Kees van der Hoeven – Architectenwerk.nl – architect en auteur
  • Sander Mirck – Mirck Architecture – afgevaardigde Stichting Living Daylights

Criteria

Criteria die de jury vervolgens hanteert bij de beoordeling van het ingezonden project en de toelichting op bovenstaande vraag, zijn:

  • Ervaring: van daglicht, kunstlicht, uitzicht en warmte (temperatuur en sfeer);
  • Voorbeeldfunctie: met bijdrage aan de ontwikkeling van daglicht in architectuur; zowel voor ontwerpproces als gebruik;
  • Bouwfysica: van ruimtelijke opzet tot lichtcontrole-strategie en -resultaat;
  • Visie: op de toekomst van daglicht in architectuur, al dan niet gerelateerd aan inzending; facultatief.

De jury nomineert in de categorieën grote gebouwen (>1.000m2) en kleine gebouwen (<1.000m2) maximaal 5 ingezonden projecten. Tijdens de inzendtermijn – tot 1 juni – kunnen architecten, opdrachtgevers, bouwfysici, projectontwikkelaars en adviesbureaus projecten aandragen voor de Award. De uitreiking vindt plaats in het najaar in een verrassend daglichtgebouw. De Daylight Award is een tweejaarlijkse kwaliteitsprijs voor gebouwen die daglichtkwaliteiten hebben en in de afgelopen twee jaar zijn opgeleverd.

Inschrijven kan via: http://www.livingdaylights.nl/awards/

Over Stichting Living Daylights

Stichting Living Daylights promoot een optimale toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving. De stichting vindt dat daglicht altijd een essentieel en prikkelend onderdeel van architectuur, stedenbouw en landschap zou moeten vormen. Stichting Living Daylights wil niet alleen architecten, vormgevers en stedenbouwkundigen wijzen op de hoge potentie van daglicht, ook wil zij opdrachtgevers, beleidsmakers en andere betrokken partijen bewustmaken van het belang van een goed gebruik van daglicht. Om die doelstelling te bereiken initieert en begeleidt de stichting onderzoek naar zowel nieuwe stedenbouwkundige en architectonische concepten als nieuwe technische mogelijkheden. Het is tevens onze taak om vanuit onze daglichtaspiraties informatie te bundelen, genereren en te ontsluiten en verspreiden naar belanghebbenden.

De stichting heeft voor zijn bestaan een solide financiële basis en actieve ondersteuning nodig van donateurs. Daarom is zij altijd op zoek naar partijen die de ambities van de stichting financieel en actief willen steunen. Het bestuur van Stichting Living Daylights bestaat op dit moment uit: Lars Courage, voorzitter (Courage Architecten) Jante Leupen (MORE Architecture), Solmaz Esmailzadeh (Arup), Wouter Beck (Ascendilex), Sander Mirck (Mirck Architecture) en Truus Hordijk (TU Delft).

Noot

Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:

Stichting Living Daylights
Emmy Andriessestraat 278
1087 ML Amsterdam

www.livingdaylights.nl

 

Deel deze pagina